Khóa học Jolly Phonics

Trẻ học đọc viết Tiếng Anh như Tiếng Việt thông qua chương trình Jolly Phonics

Phonics nói chung hiểu nôm na là cách học đánh vần giống lớp tiền tiểu học và lớp 1 ở Việt Nam. Thay vì trẻ được học đọc viết từ vựng thông qua việc nghe và lặp lại phát âm của từ đó thì Trẻ sẽ được học hệ thống các âm ( số lượng các âm là hữu hạn 45-46 âm tùy tài liệu ghi chép), cách viết của các âm, quy tắc ghép âm để tự đọc từ, quy tắc nhận diện âm để học viết từ đó giúp cho con có khả năng tự đọc và viết từ vựng mà giảm thiểu tối đa vào việc phụ thuộc  vào trí nhớ để đọc từ. Và đó là mục tiêu cuối cùng mà chương trình  phonics nào cũng muốn đem lại cho người học.

Lý thuyết là vậy những Điều đáng nói ở đây là không phải chương trình phonics nào cũng đem lại hiệu quả tối ưu cho người học đặc biệt là trẻ em.  Hiệu quả ở đây muốn nói tới đó chính là việc con thể dễ dàng ghi nhớ các âm không,hệ thống các âm có được sắp xếp hợp lý để con ghi nhớ được các âm hay không, con có sử dụng được quy tắc ghép âm để đọc thâm chí các từ nhiều âm tiết không? và có tạo cho con bước nền tảng trong việc viết để con có khả năng đọc viết độc lập hay không?

Chương trình Jolly Phonics được đánh giá là chương trình hiệu quả hàng đầu giúp học sinh ghi nhớ và xây dựng khả năng tự đọc viết thông qua 5 kỹ năng: Letter sound, letter formation, Blending, Identify, Trícky words.

icon đăng ký