Lộ trình học Jolly Phonics từ A-Z cho người mới

Lộ trình học Jolly Phonics từ A-Z

Jolly Phonics là một chương trình giảng dạy âm vị học cho trẻ em, giúp họ học cách đọc và viết thông qua việc học các âm vị cơ bản và quy tắc phát âm. Dưới đây là lộ trình học Jolly Phonics cho người mới bắt đầu

Bài 1: Các âm vị cơ bản

S, A, T, I, P, N: Học cách phát âm và viết các âm vị cơ bản.

C, K, E, H, R, M, D: Tiếp tục học thêm các âm vị cơ bản.

G, O, U, L, F, B: Tiếp tục học thêm các âm vị cơ bản khác.

AI, J, OA, IE, EE, OR: Học cách phối hợp hai âm vị để tạo thành các âm vị mới.

Z, W, NG, V, OO: Tiếp tục học các âm vị mới.

Y, X, CH, SH, TH, TH: Học các âm vị phức tạp hơn.

Qu, ou, oi, ue, er, ar: Học thêm các cách kết hợp âm với nhau.

Bài 2: Kỹ năng phát âm và đánh vần .

Phát âm chính xác: Luyện tập phát âm đúng của các từ sử dụng các âm vị đã học.

Đánh vần: Học cách đánh vần các từ sử dụng âm vị và quy tắc đã học.

Viết và đọc câu đơn giản: Học cách viết và đọc các câu sử dụng các từ đã học.

Bài 3: Quy tắc phát âm phức tạp hơn

 Nguyên tắc phát âm: Học về các nguyên tắc phát âm đặc biệt.

Trạng từ và động từ: Học cách thêm hậu tố để tạo ra các từ loại mới.

Cách thức phát âm đặc biệt: Luyện tập với các trường hợp phát âm khó khăn.

Bài 4: Tự luận và đọc đầu sách

Tự luận: Trẻ sẽ viết một số từ và câu theo những gì họ đã học.

Đọc đầu sách đơn giản: Trẻ đọc các đoạn văn ngắn và đơn giản.

Nâng cao khả năng đọc và viết: Tiếp tục luyện tập và mở rộng khả năng đọc và viết.

Lưu ý rằng lộ trình học có thể thay đổi tùy theo chương trình cụ thể và tiến độ của từng học sinh. Việc luyện tập thường cần sự kiên nhẫn và liên tục để trẻ phát triển khả năng đọc và viết một cách thành thạo.

Bài 5: Tiếp tục đọc và viết

Tăng cường đọc và viết: Tiếp tục luyện tập đọc và viết các từ và câu phức tạp hơn.

Đọc và viết câu chuyện ngắn: Trẻ sẽ đọc và viết các đoạn văn hoặc câu chuyện ngắn.

Bài 6: Đọc và viết văn bản đa dạng.

Đọc các văn bản khác nhau: Trẻ sẽ đọc và hiểu nội dung từ các loại văn bản khác nhau.

Viết văn bản sáng tạo: Trẻ sẽ được khuyến khích viết các văn bản ngắn sáng tạo, như thư tới bạn bè, câu chuyện ngắn, v.v.

Bài 7: Hiểu biết về từ và ngữ pháp cơ bản

Từ vựng và ngữ pháp: Trẻ sẽ học cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp cơ bản để tạo ra các câu hoàn chỉnh và thể hiện ý nghĩa.

Bài 8: Đọc và viết văn bản đa dạng hơn

Hiểu và phân tích văn bản: Trẻ sẽ học cách đọc hiểu và phân tích các đoạn văn hoặc văn bản ngắn.

Viết văn bản đa dạng: Trẻ sẽ viết các văn bản đa dạng hơn như mô tả, bài tiểu luận ngắn, thư mời, v.v.

Lộ trình học Jolly Phonics từ A-Z
Lộ trình học Jolly Phonics từ A-Z

Bài 9: Đọc và viết phức tạp hơn

Đọc và hiểu văn bản phức tạp: Trẻ sẽ đối mặt với các đoạn văn hoặc văn bản có độ khó cao hơn và học cách đọc hiểu chúng.

Viết văn bản phức tạp: Trẻ sẽ viết các văn bản phức tạp hơn về nhiều chủ đề khác nhau.

Bài 10: Đọc và viết tạo hình hơn

Đọc và hiểu các thể loại văn bản đa dạng: Trẻ sẽ đọc và hiểu các thể loại văn bản như tin tức, thư từ chính thức, truyện dài, v.v.

Viết sáng tạo và tạo hình: Trẻ sẽ được khuyến khích viết sáng tạo hơn, thể hiện tư duy và ý tưởng riêng qua việc viết truyện, thơ, và các tác phẩm ngắn khác.

Bài 11: Tổng kết và phát triển kỹ năng tự học

Tổng kết và đánh giá: Trẻ sẽ được tổng kết kiến thức và kỹ năng đọc viết mà họ đã học.

Phát triển kỹ năng tự học: Trẻ sẽ học cách tự học và phát triển kỹ năng đọc viết trong tương lai.

Lộ trình học Jolly Phonics từ A-Z mà tôi đã cung cấp ở trên sẽ giúp trẻ phát triển từng bước, từ việc học âm vị cơ bản đến việc đọc và viết các văn bản phức tạp hơn. Tuy nhiên, lưu ý rằng quá trình học là một quá trình linh hoạt và phụ thuộc vào tiến độ và năng lực của mỗi học sinh.

______________

𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐔𝐩 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡

Hotline: 0929.822.688/ 0984.685.586

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icon đăng ký